Nr 4 (100) 2014
październik - grudzień
Prawa autorskie

Prawa autorskie do artykułów publikowanych w portalu są własnością redakcji. Kopiowanie artykułów na inne strony internetowe wymaga uzyskania odpowiedniej zgody właściciela praw autorskich.

Cytując fragmenty tekstu lub powołując się na opinię autora, którego artykuł zamieszczono w portalu, prosimy o zamieszczenie nazwiska autora, tytułu artykułu i odsyłacza do portalu kwartalnik.exit.art.pl.

cover

Zakres tematyczny zainteresowań EXIT jest bardzo obszerny; sięga najnowszych zjawisk i wydarzeń z zakresu filmu eksperymentalnego, fotografii, nowych środów przekazu elektronicznego, a nade wszystko szeroko pojmowanych sztuk wizualnych.W 2014 roku EXIT jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.