Nr 4 (100) 2014
październik - grudzień
SPIS TREŚCI
picture
picture
picture
picture
picture
cover

Zakres tematyczny zainteresowań EXIT jest bardzo obszerny; sięga najnowszych zjawisk i wydarzeń z zakresu filmu eksperymentalnego, fotografii, nowych środów przekazu elektronicznego, a nade wszystko szeroko pojmowanych sztuk wizualnych.W 2014 roku EXIT jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.