Nr 4 (100) 2014
październik - grudzień
WYDARZENIA

O sztuki młodej dryfowaniu

Legnica - za sprawą odbywającego się tam od przeszło dwóch dekad konkursowego przeglądu malarstwa - jest nie tylko areną starć młodych artystów, ale również żywych dyskusji o kondycji sztuki współczesnej i samego malarstwa.

Justyna Teodorczyk

dr kulturoznawstwa, wieloletnia kuratorka w legnickiej Galerii Sztuki, autorka tekstów, współrealizatorka artystycznospołecznych inicjatyw Fundacji Sztuka dla Ludzi.

Justyna Teodorczyk

GALERIA SZTUKI W LEGNICY STARA SIĘ je systematycznie prowokować, mimo dojmującego braku miejscowego środowiska krytycznego czy oddalenia od artystycznych ośrodków akademickich. Pretekstem i momentem pogłębionej refleksji nad sztuką najnowszą jest Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE, który placówka organizuje nieprzerwanie od roku 1990. Na ile miarodajnym probierzem najnowszych trendów w sztuce jest Legnica trudno obiektywnie stwierdzić, choć statystyka Przeglądu uprawnia do snucia, przynajmniej w pewnym stopniu ogólnych sądów i refleksji na temat zjawiska, jakim jest twórczość najmłodszej generacji artystów. Rokrocznie aplikuje tu kilkudziesięciu twórców z całego kraju (w tym roku było ich 76 i reprezentowali 14 uczelni artystycznych, a do wystawy zgłosili łącznie 228 obrazów). Dużo łatwiej potwierdzić opiniotwórczą siłę tego miejsca krytycznymi kompetencjami poszczególnych składów jurorskich. Oczywistą i twierdzącą wydaje się też odpowiedź na pytanie czy konkluzja, jaka wykrystalizowała się w Legnicy podczas obrad komisji - o dyskretnym zwycięstwie abstrakcji (zweryfikowana również w sferze frekwencji oraz werdyktu) - wpisuje się w ogólny dyskurs toczący się w świecie sztuki. Bo czyż tegoroczna refleksja przewodnia „Legnicy" nie jest zasadna także wobec aktualnych tendencji, dostrzegalnych również poza ramami tego konkretnego konkursu?

Czas pokaże jak trwałą i na ile uniwersalną diagnozą będą słowa praktyka i teoretyka sztuki, Ryszarda Woźniaka, dotyczące pokaźnego wycinka dzisiejszej młodej malarskiej rzeczywistości zgromadzonej w Legnicy, zawarte w katalogu wystawy PROMOCJE 2014: „na tle poprzednich lat obecność czystej abstrakcji jest wyraźniejsza. Zwraca też uwagę staranność w respektowaniu tradycyjnych cech medium malarstwa. Obecnie młodzi pragną być raczej poprawni niż ryzykownie oryginalni, chcą wypowiadać się raczej w ramach szlachetności dyscypliny, niż wkraczać w obszary międzydyscyplinarne". Dostrzegli to również jurorzy zeszłorocznego Przeglądu obecni w Legnicy, ze Stachem Szabłowskim na czele. Ale o ile poprzedni zespół nieco irytował się brakiem buntu młodego pokolenia, zbytnią zachowawczością artystów i zaznaczał ów niedosyt, to obecny raczej po prostu kontemplował dostojność abstrakcji. Juror Paweł Lewandowski-Palle podsumował: „malarstwo nie potrzebuje krzyku by być słyszalnym".

Woźniak kończy słowami: „Autorska aranżacja (...) płótna wydaje się być dla młodych ciągle wystarczająco atrakcyjnym wyzwaniem". Może dla nich bycie niepokornym, ów krzyk, to projektowane im automatycznie odwieczne wyobrażenie o ich generacji jako buntowników jest właśnie niewystarczająco atrakcyjne? Czyżby młodzi woleli dryfować zamiast płynąć pod prąd? W końcu to też w pewnym sensie nowość.

 

Laureaci 24. OPMM PROMOCJE 2014:

Grand Prix w postaci wystawy indywidualnej i katalogu:

Daniel Cybulski (ASP Gdańsk)

II Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego:

Karolina Balcer (ASP Wrocław)

III Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy:

Kamil Kukla (ASP Kraków)

IV Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy - „Srebrna Ostroga":

Aga Piotrowska (ASP Katowice)

Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy:

Justyna Jędrzejowska (ASP Katowice)

Nagrody pozaregulaminowe:

Nagroda BWA w Zielonej Górze w postaci wystawy indywidualnej:

Katarzyna Feiglewicz (ASP Kraków)

Nagroda EXIT:

Anita Mikas (UA Poznań)

Nagroda FORMATU:

Karolina Balcer (ASP Wrocław)

Wyróżnienia Firmy JPJ:

Cyryl Polaczek (ASP Kraków)

 

24. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje 2014"; Jury: Łukasz Gorczyca, Anna Kania-Saj, Kamil Kuskowski, Paweł Lewandowski-Palle, Ryszard Woźniak, Monika Szpatowicz, Galeria Sztuki, Legnica, listopad-grudzień 2014.

cover